Archive for the ‘Roham’ Category

Játszó tér

Wednesday, November 7th, 2018 by

A szándék és az eredmény mindig egyazon mérleghintában ül, és bár a szándék sohasem látszik közvetlenül, mindenki tudhatja, hogy amikor az eredmény lent van, akkor a szándék fent.

Bölcs mondások

Saturday, September 22nd, 2018 by

A levitáció is csak pont olyan, mint a sérv – az ember megemeli magát.

 

Hasonlatok nélkül egy bölcs mondás olyan, mint ez is volna hasonlat nélkül.

Zöldség-gyümölcs

Saturday, September 22nd, 2018 by

Két ekkora
Koraérett
Karalábé érkezett ma
Koreába
Kábé

We’ll be back after the break

Saturday, September 22nd, 2018 by

SzaltoDent – A lepedékakrobata

Süteményevés

Saturday, September 22nd, 2018 by

Nyelőcsövön csókolt a falatom
Csillósejtemmel sejtem a kertem
Tortába hágott bele a nyelvem
Hangtalan ének kapar a falamon:

Pisztáciaszél integet
Csokifák ha meglengenek
Véres utakon cukorka
Nyomásától szorul a torka

Roppant krémes az állaga
Zsírzat képzi aljzatom
Istennek barma, ki emberül
Halljuk, hogy bőg le a karzaton

Right-O

Saturday, September 22nd, 2018 by

Keep calm and carry on producing, consuming and proliferating. Eternal, disease-free life by gene technology, clean energy with fusion reactors and terraforming of other planets are in the making as well as world peace, zero crime and zero poverty through ultimate democracy and flawless artificial intelligence. No worries: weather will be restored, extinct plants and animals will be brought back to life even completely new ones will be introduced in due time, together with eliminating pollution and debris from land, sea, air and space. Keep calm and carry on as charm.

Edith Állatlan

Saturday, September 22nd, 2018 by

Nemo kapitány és a kvantumjelenségek

Tuesday, August 21st, 2018 by

Még nagyobb szenzáció: 200 éve még kétféle beszélt ő és ű betűnk lehetett”…

Sunday, April 29th, 2018 by

…a másikat a rövid ö vagy ü két pontja közé beszúrt, szimpla ékezettel foglalták írásba:

Ő a mai ékezettel és kiejtéssel azt jelentette még, hogy »őneki a valamije« (his/her) „ő énekére kezdett amaz zengeni” és ez a hang volt használatban az olyan szavakban, mint „kettő”, „kendőz”, „ők”, „őket”, „bő”
Ö’ a kihalt ékezettel (és kiejtéssel) viszont azt jelentette, hogy »az a személy« (he/she) „a’ dolog a’ Török Bíró’ elitélésére adatott; ö’ határozná el…”* és ez a hang volt használatban az olyan szavakban, mint „időjárás”, „mellytö’l”** – de rejtélyes módon „esöktől” –, „erdö’k”, „szö’lö’”, „vö’legény”, „(vadon engedi) nö’ni”

*használtak hosszú í-t, csak az „elitélést” akkor még nem ejtették hosszan; és az nyilvánvaló, ugye, hogy az a’ hiányt jelölő aposztrofálja z betűt, a Bíró’ esetében viszont „–nak” ragot helyettesít, amelyeket bizonyára egyszerűen nem mindenki hagyott ki például nyomatékosan tagolt beszédnél/felolvasásnál „az dolog az Török Bírónak elitélésére adatott…”; ahogy az angolban az „it’s” vagy „they’ve” is tagolt beszédben visszatarthatatlanul szétugrik „it is”-zé, és „they have”–vé, és nem lehetséges angolul szájbarágva kimondani a rövidített alakokat.
**bár a „mellytö’l” és „illyen” j jelölése következetességi hiányosságnak tűnik

Éjszaki volt még Amerika, „ts” volt a cs, de miért volt része (szótagja) az előtte álló szónak az „–is”: „partékáit–is”, „Franczia Orszából-is” (ahogyan a hátravetett igekötőt is kötőjelezték: „váltották-fel”), valami rejtélyes szabály szerint nagybetűztek, egy külön c a „cz” szerepelt abban, hogy „Franczia”, míg mindenhol máshol „tz” (tzitrom, baratzk, pokrótz).

Régen „régenten” volt a mai „régen”.

Tartalmilag nézve: ez idő tájt emberek millióinak hétköznapi élete (teljes életére vonatkozólag akár) nagyon kevés mondatban, de tényleg legfeljebb 2 oldalon szinte minden részletre kiterjedően összefoglalható volt (ha valaki az emberi alapműködésekkel amúgy tisztában van, és csak az azon túlmenő mélységű tevékenységeket vizsgálja) – lásd 305. oldal:

Szenzáció: 200 éves említés a számítógép-függőségről

Sunday, April 29th, 2018 by