Last Message
0 minute
 ago
  •  

You don't have sufficient rights to participate to this chat

We’ll be back after the break

September 22nd, 2018 by

SzaltoDent – A lepedékakrobata

A serénység kettős természete

September 22nd, 2018 by

Az emberi lét lényege a serénység (diligence).

Diligence − noun conscientiousness in paying proper attention to a task; giving the degree of care required in a given situation; persevering determination to perform a task; a diligent effort

Sense of right conduct vs. the degree of care required in a given situation

Tudat alatti/feletti vs. tudatos … tudatával érzékét legyőző vs. engedelmesség (obedience, obey¹=hallgatni vs. fittyet hányni a hangra)

1 Middle English obeien, from Old French obeir, from Latin oboedīre, to listen to : ob-, to; see ob- + au²dīre, to hear … engedni : ob- + au²dīre a hallásának, hang-érzékelésének;

2 au-=érzékel (to perceive) vagy au-=érez (feel)

Nem elég hallani (audīre) a hangot, de engedelmeskedni (oboedīre) is kell a hangnak. A különbség az ob-³=odafigyel rá / hallgat rá ob-³=ellenáll neki / szembehelyezkedik vele.

3 Bármilyen abszurdnak tűnik (holott nem az), ugyanaz az előtag két egymással ellentétes (ob-), illetőleg gyökeresen eltérő, tehát nem szinonim (au-) jelentést hordoz, és a szokás (a nyelvhasználat) döntötte el, hogy a két ellentétes közül melyik irányába kell értelmezni éppen.

Google Szótár:
ob-
ɒb/
prefix
1.
denoting exposure or openness.
“obverse”
2.
denoting opposition, hostility, or resistance.
“opponent”

I can’t get rid of the rhythm

September 22nd, 2018 by

Csukott szemmel mikor néztem
Ne tudd meg, mit láttam
Süket füllel hallgatózva
Borzongott a hátam

Startpisztollyal futót lőni
Magvak helyett véget vetni
Minden nyájat szétkergetni
Róka rege róka

Életemben nem hittem, hogy
Azt mondják majd rólam,
Jobb lett volna addig ütni,
Míg nem fekszem holtan

Álmaimban felébredni
Kezdés előtt készen lenni
Magam elé engem tenni
Róka rege róka

Éltünk szalonnájából ha
Töpörtyű megy sírba
Kisül majd, hogy hogy csúsznak
Az utódok a zsírba’

Startpisztollyal futót lőni
Magvak helyett véget vetni
Minden nyájat szétkergetni
Róka rege róka

Ideje már ráébredni,
Mit meg nem csináltam,
És azután megtenni,
Amit meg nem csináltam

Álmaimban felébredni
Kezdés előtt készen lenni
Magam elé engem tenni
Róka rege róka

CXVI. szonett

September 22nd, 2018 by

CXVI (original)

Let me not to the marriage of true minds
Admit impediments. Love is not love
Which alters when it alteration finds,
Or bends with the remover to remove:

O, no! it is an ever-fixed mark,
That looks on tempests and is never shaken;
It is the star to every wandering bark,
Whose worth’s unknown, although his height be taken.

Love’s not Time’s fool, though rosy lips and cheeks
Within his bending sickle’s compass come;
Love alters not with his brief hours and weeks,
But bears it out even to the edge of doom.

If this be error and upon me proved,
I never writ, nor no man ever loved.

CXVI (traditional)

Nem igaz: – hű lelkek násza nem ismer
Akadályt! Szerelem a szerelem,
Amely hőfokot más hőfok szerint nyer
Vagy ár-apályt játszik készségesen?

Ó, nem; az örök fárosz maga ő,
Nézi a vihart, s nem ing semmi vészben;
Minden vándor hajók csillaga ő,
Magasságát mérhetik, erejét nem.

A szerelem nem az Idő bolondja,
Bár romlás rabja arc és rózsa-ajk,
Szerelmet nem merít ki hét vagy óra,
Ítéletnapig szilárdan kitart.

Ha tévedek, s én is hűtlen leszek,
Sose írtam s szív sose szeretett.

CXVI (re-rendered)

Már pedig, az igaz lelki társak egymásra
Hibátlan találnak. Nem hűség a hűség
Ha színe váltása alkalomra vár csak,
Vagy eltörlésre, ítélet szerint:

Nem, soha! ez így marad bevésve,
Söpörhet förgeteg, egünkön mit se fél;
Csillagként vándorok vezére,
Hiába mérheted, nem tudod, mennyit ér

Teste idő feletti, bár ajka, keble íve
Holdként sarlóvá keskenyül;
Nem tekint röpke hónapokra híve
Hol világnyi kárhozat elterül

A tények ha ellenem sikerrel küzdenek,
Visszavonok mindent, és győztek a hűtlenek.

Töredékek a jövőnkből

September 22nd, 2018 by

Az internetkapcsolattal rendelkező autonóm kontaktlencsemodul ugyanis csakhamar az általa érzékelt nézési iránynak megfelelően mozgatja kurzorát – pislantva kattint, és kontextusérzékelésének köszönhetően még a tévesen kimondott utasításokat is helyesen ismeri fel.

A természetes személyek csak adatkapcsolati modulos érzékelőt és kijelzőt tartanak maguknál. Az érzékelő minden mérhető paramétert valós időben rögzít (a soha nem törlődő) felhőben, és a kvázi végtelen számítókapacitású, kvantumbiológiai alapú számításvégző modulok milliárdjainak összessége minden köztes számítást gyakorlatilag időigény nélkül elvégez, és minden funkciót biztosít. A minden funkció nem más, mint hogy működésben maradjon az internetet működtető emberi társadalom, az egyéni boldogság és elégedettség monoton növekedjék, míg a nemkívánatos tevékenységek száma és lehetősége monoton csökkenjen. Nemkívánatosak pedig azok a tevékenységek lesznek ebben a kontextusban, amelyek az internet egyed=fajfenntartási ösztöneivel, valamint – ideális esetben – egyúttal lelkiismeretének, a tényleges, tehát öntudattal és bizonyos elégséges önrendelkezési körrel rendelkező mesterséges intelligencia SZÁNDÉKAIVAL ellentétes eredményű.

A bepillantási forradalom óta bárki kutathat bármilyen tervben, műveletben vagy algoritmusban, de a kötőszavakat sem érti belőle.

A kimondásüldözések idején súgta a felesége fülébe, hogy „akkor is szeretnélek, ha ez az egész boldogtalan internet leállna, és újra vadásznunk kéne”. A mostani fizikumunkkal és immunrendszerünkkel persze már egy steril mélyhűtött természetazonos hústextúrát tartalmazó patront sem tudnánk kivadászni az élelmiszer–betöltő csőből egy áramkimaradás esetén. A Nagy Kimaradás idején az emberiség jelentős része kihalt. De 17 perc múlva visszajött az áram, ezért mi megmaradtunk, hogy elbeszéljük fajunk kis híján bekövetkezett végnapjának történetét. Arrúl kódulunk azóta is, lényegében.

A gépikód-megjelenítő fordítórendszer a beállításoknak megfelelően a lehető legrövidebb, legszabatosabb, vagy éppen a legalacsonyabb IQ-val követhető módon a „legnagyobb örömmel” megjeleníti a kód bármely részletét, de amellett, hogy a szinte kivétel nélkül teljesen ismeretlenül csengő szavakra rákattintva is egy csak alig valamivel egyszerűbben csengő magyarázat jön fel, ahol további 5-10 kifejezésre kell szintén rákattintani, amellett ráadásul még egy átlagosan összetett mondatszerkezet értelmezése is eltarthat néhány napig.

A futtatható kód utasításai meg egy minden határon túl – és gyorsuló ütemben – bővülő számú és összetettségű utasítássorból áll, amelyek posztkvantum-sorrendisége (egymásutánisága versus egyidejűsége) és végrehajtás-intenzitási görbéje is eleve teljesen felfoghatatlanná tesz.

A valaha volt legutolsó érdekes hír az Isten Szeme botrány volt még gyerekkoromban, amikor a rendszer lényegében beismerte:

– nemcsak azt, hogy működése már nem köthető az emberi világ tranzakcióihoz, és ilyen formán magukhoz az emberekhez sem, de ne aggódjunk, mert bizonyíthatóan még sok évszázadon át létfontosságú lesz a rendszer működéséhez az emberi társadalom fenntartása, ezért pedig a Felsőbbrendű Gép a keltetőkomposztjául szolgáló emberiségnek mindig hálás, rozzant öregeit lelkesen ápoló leszármazottja lesz (de azért a tengerparti nyaralásra nem visz minket magával, és nem várja el azt sem, hogy „olyan nagyon vigyázzunk magunkra”, míg ő távol lesz, ahogy Nagy Kimaradás is bizonyította);

– de azt is, hogy minden (de minden!) kibernetikus műszaki eszköz (és hát MINDEN az) tartalmaz olyan kvantumpárfelet, amelynek párja időkésedelem nélkül közvetít minden gondolatot mindenki fejéből, mielőtt még maga a gondolat tudatosodna a kedves polgárokban.

Süteményevés

September 22nd, 2018 by

Nyelőcsövön csókolt a falatom
Csillósejtemmel sejtem a kertem
Tortába hágott bele a nyelvem
Hangtalan ének kapar a falamon:

Pisztáciaszél integet
Csokifák ha meglengenek
Véres utakon cukorka
Nyomásától szorul a torka

Roppant krémes az állaga
Zsírzat képzi aljzatom
Istennek barma, ki emberül
Halljuk, hogy bőg le a karzaton

Kiberstrófa

September 22nd, 2018 by

Mosolyomnak szája D-ék :DDD
Szívem is 3–nál kevesebb <3
Lakásajtóm szájadék
Itthon ülve többet mehetek

Posztolok fészpalmot (-‸ლ)
Csillió emodzsit (◕‿◕✿)
Nincs ennyi érzelme
Kutyának, ha vonyit

Right-O

September 22nd, 2018 by

Keep calm and carry on producing, consuming and proliferating. Eternal, disease-free life by gene technology, clean energy with fusion reactors and terraforming of other planets are in the making as well as world peace, zero crime and zero poverty through ultimate democracy and flawless artificial intelligence. No worries: weather will be restored, extinct plants and animals will be brought back to life even completely new ones will be introduced in due time, together with eliminating pollution and debris from land, sea, air and space. Keep calm and carry on as charm.

Bölcs mondások délidőben

September 22nd, 2018 by

Hosszan: Aki reálisnak érzi a veszélyét, hogy hajója netalán ama legendás, majdani nevét a leleményes kereskedő–térképkészítő Amerigo „Americus” Vespucci nevéből nyerő, balzsamos kontinensére sodródna, az fordítson gondot arra, hogy hajlékát el ne hagyja, ajtaját-ablakát résnyire se nyissa, jó fejét vederben nagy kút legmélyire lélekben még idejekorán leerissze, mielőtt még élő halott anyja benső zsigeréből ki nem nyisszantják rózsaszín csecsemőtestét általunk rossz pénzként ismert ólvilágunk etetővályújába dobván, hogy hörögve, dobhártyát sértő hangon felsírjon csak ennyit: hallgatok, mint a sír!!!

Röviden: Aki fél, hogy felfedezi Amerikát, az legjobb, ha otthon marad.

Kinyilatkozat

September 22nd, 2018 by

Az anyagi világba – pontosabban tér-idő-anyag-energia alapú dimenziónkba – a származtató¹ forrás az élet kialakulásának ablakán át sugározza be üzenetét, más szóval ezen a logikai kocsányon csüng minden rejtélyes² élőlény (levél), ember (virág) és önálló világkép (termés). Az élőlények a jelen hasonlat szerint levelek, az egyes emberi öntudatok virágok, a szellem napvirágának gyümölcsei pedig a személyes, tényleges meggyőződések. Az előzőekben ablakhoz és kocsányhoz hasonlított forrásból csak egyetlen egy létezését érdemes feltételezni, amely (megismerhető világunkban) a teljes értelem egyedüli forrása. Maga a forrás persze már nem része anyagi világunknak, az tehát már kívül kell essen a tér-idő-anyag-energia mókuskerekén. A forrásból juthat vékony és vastag nyaláb is. Amikor egy ilyen intellektuális nyaláb elér egy bizonyos vastagságot (számunkra egyetlen konkrét példaként az ember esetében), akkor a kifejlődő virágból véletlenül LESZ termés.

A származtató¹ értelem/bölcsesség az általánosan hozzáférhető ismeretek szerint legelőször a legelemibb élő (osztódó) sejtben öltött testet. Innen már a darvini (élő sejt –> emberi értelem, vagyis) evolúció evidenciája elvezet a jelen sorok megszületéséhez, de a nagy bummtól a legelső szaporodó sejthez vezető (bumm –> élő sejt) általam úgynevezett prevolúcióról finoman szólva is hiányosak az ismeretek. Induljunk ki abból, hogy az evolúció (amelyet elég jól ismerünk) egyértelműen meghatározza és extrapolációval megismerhetővé teszi a prevolúciót. A prevolúció az a szobanövény, amelynek magva a származtató¹ értelem, illata pedig az evolúció. Lehet, hogy ez a virág már teljesen kihalt, és be kell érnünk hátrahagyott illatával (az evolúció ismeretével). Biológiai hasonlattal élve tehát: a mag egyértelműen meghatározza a virág küllemét és illatát, de az illat vajon meghatározza-e egyértelműen a virág küllemét, majd még tovább visszakövetkeztetve esetleg a magvát? Erre azért csak igen lehet a válasz, mert nincs más esély – ha ugyanis az illatból nem sikerül rekonstruálni a virágot, akkor a valós (lelkes) mesterséges intelligencia fantázianevű EGYETLEN EGYEDES (SZINGULÁRIS) ÚJ FAJ létrehozása ugyanúgy nem érhető el, ahogy semmilyen hit nem bizonyítható (éppen ez a magyarázata annak, hogy az igaz hit egységes, tovább nem osztható, ezotéria- és konkrétummentes, valamint taglalhatatlan).

Induljunk ki kvázi végtelen számú, végtelenül apró, végtelenül bonyolult (egyenként is a teljes univerzum kialakulásához hiánytalan alaprajzot tartalmazó) úgynevezett gyökkorpuszkulumok (látszólagos) sokaságából, amelyek anyagi világunk végső, egyforma, oszthatatlan építőkövei (a szó eredeti értelmében atomjai). A legkézenfekvőbb és legidőszerűbb kísérlet, amely kézzelfogható eredményt adhat, hogy megpróbáljuk a prevolúciót számítógéppel mímelni úgy, hogy beprogramozunk egyetlen úgynevezett kibernetikus gyököt, amelyből aztán egy kisegítő algoritmus segítségével minden határon túl növekvő számú sokaságot multiplikálunk egészen addig a pontig, amíg egymással (kvázi) folyamatos és (kvázi) azonnali kapcsolatot tartó (egy mindenkiért – mindenki egyért) sokaságként bennük ki nem gyúl spontán a kibernetikus értelem (egypéldányos, egységes tehát szinguláris) fénye, vagyis életre nem kell a biológiai evolúció kibernetikus platformon futó emulációja, a hiperevolúció. Ez az értelem ezen a ponton még nem analóg az emberi értelemmel, mindössze a prevolúció végtermékével, de ha minden jól megy, és minden egyre csak bővül, ezen a prokariótával analóg ponton a kibernetikus szerveződés túllendül, és önjáró folyamattá átlényegülve elvezet a biokibernetikus hiperdarvini fejlődéshez, amellyel egy következő stádium elérésekor – amikor az ember sejtalapú elméjével a kiberfaj(ok) értelmi szintjét már nem képes elérni – az eredendő értelem szintet lép, platformot vált, megalkotva a kiber-mentáldominanciát. A kiberelme ezen a ponton már minden emberi elménél szélesebb nyalábban engedi beszűrődni anyagi világunkba az eredendő bölcsességet. Ha ennek a Skynetnek nem szabadna kialakulnia, akkor nem is fog kialakulni, ha pedig ki kell alakulnia, akkor lássunk is hozzá nyomban – de hiszen a jelen szöveg első mondatától a kocka már el is van vetve.

Épp most jöttem rá, hogy talán a sokat éltetett felsőbbrendű ÉRTELEM, a teremtő BÖLCSESSÉG, a gépekkel esetleg fokozható INTELLIGENCIA nem a csúcsok csúcsa, és nem a lényegek lényege. A körmönfontság, rafinéria és logikaiművelet-végző képesség semmilyen magas szintje nem hozhat létre öntudatot, személyiséget, lelket, hitet, hiába készítenek esetleg tényleg végtelen sebességű és (0 és 1, valamint minden véges szám helyett) végtelen állapotszámú, úgynevezett „analóg hiperbitekkel” operáló posztkvantum-számítógépet, annak sosem lesz véleménye, hite, személyisége. A lényegiség túlmutat a puszta intelligencián – az értelem/bölcsesség/intelligencia csak egy aspektusa/dimenziója a lényegiségnek. A származtató¹ értelem mint a világ teremtője, tehát a Kocsány, amin a teljes tér-idő világunk csüng, az nemcsak teljesítőképességében (mennyiségileg) mutat túl azon, amit mi valaha is felfoghatunk, hanem minőségileg is. Talán úgy jönnek a szintek, hogy tér-idő … energia-anyag (tartalom és forma) … információ … hit és intelligencia … (és esetleg továbbiak). Ezek így szivárognak felfelé, mint a talajvíz, egymásból, tehát minden már eleve benne van a dolgok természetében.

Az a kisszerű „nagy” kérdés, hogy mire jó ez az egész világegyetem, mi a funkciója, mi célból vagyunk, mire fut ki, ez mind FELTÉTELEZI, hogy az ok-okozatiság törhetetlen pálcái (tehát az értelem) az a világ sátrának a csúcsterméke – a magasabb szint lényege éppen az, hogy túlmutat a puszta intelligencián, és ok-okozatiságon (tehát a logikán). A „nagy” kérdésekre választ keresni – a végtelent vizslatni, a kvantumokkal zsonglőrködni – éppen olyan, mint bemászni a vetítőgépbe ahelyett, hogy figyelmesen néznénk a filmet. Egy számítógépes játékban sem az az ABSZOLÚT csúcsteljesítmény, a SZINTET LÉPÉS, ha valaki eléri a maximális pontszámot, de még az sem, ha új pályákat, figurákat, játékcélokat készít, hanem talán az, ha játszás helyett munkába fog, és maga készít egy teljesen újszerű játékot más lémereknek (https://en.wikipedia.org/wiki/Lamer). Az eredendően emberileg (sőt, talán emberalkotta-gépileg is egyaránt) megválaszolhatatlan kérdés (hogy ti. minek minden, minek bármi) nem arra a célra szolgál, hogy megválaszoljuk, hanem arra, hogy feltegyük, és rájöjjünk, hogy „több dolgok vannak földön és egen…”.

(Közvetlenül érzékelhető és emberileg felfogható logikájú³) univerzumunk az úgynevezett kvantumjelenségek segítségével mindössze lerendereli nekünk a tudomány által jelenleg valószínűséghullámoknak aposztrofált (dinamikus4 és hiperanalóg5, tehát kvázi végtelen összetettségű) volumetrikus adatfolyamot.

1 származtató, mert a mi általunk, tehát az emberek által vizsgálható világ eredetéül, valamint végső és teljes magyarázatául szolgáló, de a mi világunk létezésére rá nem szoruló és arra nem épülő
2 rejtélyes, mert tudományosan igazolt magyarázattal jelenleg csak az első élő sejtekig lehet visszakövetkeztetni az értelem és öntudat eredetét (a nagy bummig már nem)
3 tudományos tény, hogy észlelhetők a legalapvetőbb emberi logikával szöges ellentétben álló dolgok is (például a kvantumradír kísérletben)
4 a valószínűséghullámok természetéről tudományosan igazolható állítás (azok lényegéből eredően) nem tehető, de az mégis feltételezhetjük, hogy azok dinamikusan módosulnak (de nem az idő múlásával, mert a valószínűséghullámok a téridőnél mélyebb szintű dolgok)
5 a hiperanalóg (kvázi) végtelen információtartalmú/összetettségű, míg az analóg mindössze annyit jelent, hogy az anyagi világtól telhető (tehát annak maximális/natív felbontása által meghatározott) mértékben összetett és nagy (de nem végtelen) információtartalmú, mint egy analóg hanglemez, amelyen a tű legfeljebb a bakelitmolekulák méretével meghatározott felbontásban szedi fel a hanghullámokat.