Posts Tagged ‘nyelvészet’

A serénység kettős természete

Saturday, September 22nd, 2018 by

Az emberi lét lényege a serénység (diligence).

Diligence − noun conscientiousness in paying proper attention to a task; giving the degree of care required in a given situation; persevering determination to perform a task; a diligent effort

Sense of right conduct vs. the degree of care required in a given situation

Tudat alatti/feletti vs. tudatos … tudatával érzékét legyőző vs. engedelmesség (obedience, obey¹=hallgatni vs. fittyet hányni a hangra)

1 Middle English obeien, from Old French obeir, from Latin oboedīre, to listen to : ob-, to; see ob- + au²dīre, to hear … engedni : ob- + au²dīre a hallásának, hang-érzékelésének;

2 au-=érzékel (to perceive) vagy au-=érez (feel)

Nem elég hallani (audīre) a hangot, de engedelmeskedni (oboedīre) is kell a hangnak. A különbség az ob-³=odafigyel rá / hallgat rá ob-³=ellenáll neki / szembehelyezkedik vele.

3 Bármilyen abszurdnak tűnik (holott nem az), ugyanaz az előtag két egymással ellentétes (ob-), illetőleg gyökeresen eltérő, tehát nem szinonim (au-) jelentést hordoz, és a szokás (a nyelvhasználat) döntötte el, hogy a két ellentétes közül melyik irányába kell értelmezni éppen.

Google Szótár:
ob-
ɒb/
prefix
1.
denoting exposure or openness.
“obverse”
2.
denoting opposition, hostility, or resistance.
“opponent”